Ocker in dichterlijke bui.

Ukeleledichtfestival.

Hallo vrienden van de ukelele. Namens Ocki hier vier gedichten waarin de ukelele optreedt.
Willen jullie er zelf ook één schrijven en die opsturen of e mailen of zetten op www.ukuleleclub.nl
Alle inzenders ontvangen een fraai(e) …….? ( weet zelf nog niet)

gedicht no 1 door Jan Hanlo (1948)

zal ik u morgen zien
en op de ping pong ukulele
een peng ping pong song voor u spelen
of op de fluit van dertig cent
een lied dat gij wellicht niet kent
de fisfluit zonder halve tonen
en triller trililler
uw langskomst belonen.

gedicht no 2 door Meike Hartman (2005)

Een man uit het belgische Hille
die stottert soms, zonder te willen
En na vijftig jaar trouw
biecht hij op aan zijn vrouw:
‘k hou zovéél van ú-ú-ú-kelele.”

gedicht no 3 door F.L.Bastet (1984)
( ut = oude benaming van de noot C )

De Uk leert contrabas in Ukkel
doch kan niet bij de lage ut.
Waarop, na liederlijk gesukkel
hij troost uit ‘n ukkelullûh put.
Het leven blíjft verrukkeluk!
‘t Lukt um nu ogenblukkeluk.

gedicht no 4 door Drs. P. ,opgedragen aan: Het Ukulogisch Museum te Belgie

ik voer geen wilde beesten ten tonele
men treft me nimmer op een racefiets aan
en boksen doe ik ook in genen dele
maar wel betokkel ik de ukulele
een ingetogen en gezond bestaan

Ken je nog andere?
Dan maar zelf dichten ( zie inleiding ), je bent toch bezig voor 5 december

O.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*